Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

8621

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.07.2017
01.02.2017 - 24.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.01.2020 10.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
26.02.2019 15.02.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
28.02.2018 27.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
18.02.2019
12.03.2018
24.07.2017

19.01.2021

19.01.2021