Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.

35780754

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Tuhovská 5, 83107 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7886

Oprávnená osoba

Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte, spol. s r.o.

36851710

Dvořákovo nábrežie 8A, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.02.2020

24.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020