Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

7886

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 31.07.2020
Od 29.05.2019
29.05.2019 - 30.07.2020
26.01.2019 - 28.05.2019
13.10.2018 - 28.05.2019
05.07.2017 - 30.07.2020
05.07.2017 - 30.07.2020
05.07.2017 - 25.01.2019
05.07.2017 - 12.10.2018
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017
01.02.2017 - 04.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
26.02.2020 24.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
06.02.2018 01.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
30.07.2020
28.05.2019
25.01.2019
12.10.2018
04.07.2017

23.09.2020

24.09.2020