Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

TRACO Computers s.r.o.

31421652

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kukučínova 3/1663, 92101 Piešťany, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7065

Oprávnená osoba

JUDr. Radovan Ulehla

37990551

Winterova 62, 92101 Piešťany, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.12.2019

16.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020