Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

7065

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 13.07.2017
Od 13.07.2017
Od 13.07.2017
Od 13.07.2017
01.02.2017 - 12.07.2017
01.02.2017 - 12.07.2017
01.02.2017 - 12.07.2017
01.02.2017 - 12.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
31.12.2019 16.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
12.07.2017

24.11.2020

25.11.2020