Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MANNET spol. s r.o.

36227552

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Družstevná 616/13, 92242 Madunice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6277

Oprávnená osoba

Mgr. Ivana Lacková LL.M.

42150582

J.Fabu 9, 91101 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

17.01.2020

16.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

22.10.2020

23.10.2020