Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6277

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 03.08.2017
Od 03.08.2017
01.02.2017 - 02.08.2017
01.02.2017 - 02.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
17.01.2020 16.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
21.01.2019 14.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
05.02.2018 01.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.07.2020
02.08.2017

23.09.2020

24.09.2020