Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KONEX elektro, spol. s r.o.

31680569

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Rastislavova 7 7, 04001 Košice, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

6223

Oprávnená osoba

JUDr. Richard Kovalčík

35536781

Rázusova 1, 040 01 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

22.02.2021

22.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021