Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

6223

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 29.01.2020
Od 29.01.2020
Od 29.01.2020
Od 21.07.2017
Od 21.07.2017
Od 21.07.2017
21.07.2017 - 28.01.2020
21.07.2017 - 28.01.2020
21.07.2017 - 28.01.2020
01.02.2017 - 20.07.2017
01.02.2017 - 20.07.2017
01.02.2017 - 20.07.2017
01.02.2017 - 20.07.2017
01.02.2017 - 20.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
16.02.2022 14.02.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
22.02.2021 22.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
29.01.2019 29.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
19.01.2018 18.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
28.01.2020
20.07.2017

18.08.2022

19.08.2022