Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

"WAWRZASZEK ISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA

241784124

Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR

Ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała, Poľská republika

01.02.2017

Nie je

5135

Oprávnená osoba

MaxLaw, s.r.o.

36419834

Daniela Dlabača 775/33, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.02.2021

25.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021