Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

5135

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.01.2018
Od 25.01.2018
14.07.2017 - 24.01.2018
14.07.2017 - 24.01.2018
01.02.2017 - 13.07.2017
01.02.2017 - 13.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
26.02.2021 25.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
18.09.2020 18.09.2020 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
21.02.2020 21.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
05.12.2019 04.12.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
26.03.2019 26.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
27.09.2018 26.09.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
23.01.2018 16.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.09.2018
24.01.2018
13.07.2017

30.11.2021

30.11.2021