Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MGP, spol. s r.o.

00684023

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Šustekova 2, 85104 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4857

Oprávnená osoba

Bukovinský & Chlipala, s.r.o.

35918098

Svätoplukova 30, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.01.2021

13.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021