Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

4857

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 09.06.2017
09.06.2017 - 21.02.2020
09.06.2017 - 21.02.2020
09.06.2017 - 21.02.2020
01.02.2017 - 08.06.2017
01.02.2017 - 08.06.2017
01.02.2017 - 08.06.2017
01.02.2017 - 08.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
13.01.2021 13.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
24.08.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
09.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.02.2020
08.06.2017

30.11.2021

30.11.2021