Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Plastika, a.s.

00152781

Akciová spoločnosť

Novozámocká 222C, 94905 Nitra, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

4559

Oprávnená osoba

LEGAL GROUP, s.r.o.

47237589

Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.02.2018

02.02.2018

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021