Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

4559

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 23.02.2021
16.03.2019 - 22.02.2021
29.07.2017 - 15.03.2019
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
04.03.2020 - 24.04.2020 Ing. Vladimír Sloboda

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
03.02.2018 02.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
22.02.2021
24.04.2020
03.03.2020
15.03.2019
28.07.2017

17.04.2021

18.04.2021