Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MIRAGE SHOPPING CENTER, a. s.

44547331

Akciová spoločnosť

Framborská 12, 01001 Žilina, Slovenská republika

21.12.2019

Nie je

29285

Oprávnená osoba

JUDr. Iveta Gálošová Bušová MBA, LL.M.

52346897

Vojtecha Tvrdého 793/21, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

06.02.2024

05.02.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

14.06.2024

15.06.2024