Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KARBOX s.r.o.

26002370

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Tovární 1553, 53501 Přelouč, Česká republika

02.08.2018

Nie je

24191

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o.

36837857

Piaristická 276/46, 91140 Trenčín, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.01.2020

31.12.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020