Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

24191

02.08.2018

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 02.08.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.01.2020 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
01.08.2018

23.09.2020

24.09.2020