Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EUROFRAME, a.s.

36257362

Akciová spoločnosť

Sasinkova 2575/4, 90901 Skalica, Slovenská republika

14.11.2017

Nie je

20723

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

10.02.2021

09.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021