Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

20723

14.11.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.11.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
10.02.2021 09.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
28.08.2020 28.08.2020 iný dôvod
21.01.2020 21.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
27.07.2019 27.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
25.01.2019 24.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
23.10.2018 22.10.2018 v súvislosti s plnením zo zmluvy
12.01.2018 11.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
26.08.2020
13.11.2017

11.05.2021

11.05.2021