Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SGL media, s. r. o

45000093

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Soblahov 725, 913 38 Soblahov, Slovenská republika

07.11.2017

23.09.2019

dobrovoľný výmaz

20595

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

13.09.2019

30.06.2019

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020