Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

20595

07.11.2017

23.09.2019

dobrovoľný výmaz


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
07.11.2017 - 23.09.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
13.09.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
21.02.2019 07.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
03.08.2018 23.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
23.01.2018 22.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
06.11.2017

25.09.2020

26.09.2020