Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SPORT Construction a.s.

27752771

Akciová spoločnosť

Jindřišská, Nové Město 2092/28, 11000 Praha 1, Česká republika

19.08.2017

Nie je

19036

Oprávnená osoba

JUDr. Jana Horňáková, notár

42263441

Štúrova 4, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

04.02.2021

16.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021