Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

OFFICE STAR, s.r.o.

46323546

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Šancová 3568/63, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

12.08.2017

Nie je

18710

Oprávnená osoba

JUDr. Andrej Štefančík

42358591

Bajkalská 13, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.01.2020

08.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020