Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18710

12.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
12.02.2021 12.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2020 08.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2019 10.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
08.01.2018 08.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
11.08.2017

09.03.2021

09.03.2021