Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Brantner Poprad, s.r.o.

36444618

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Nová 76, 05801 Poprad, Slovenská republika

11.08.2017

Nie je

18654

Oprávnená osoba

Mgr. Michal Gubric

50652249

Zvonová 880/19, 96901 Banská Štiavnica, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

10.01.2019

10.01.2019

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.01.2020

25.01.2020