Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

18654

11.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 24.07.2019
Od 24.07.2019
Od 24.07.2019
11.08.2017 - 23.07.2019
11.08.2017 - 23.07.2019
11.08.2017 - 23.07.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
25.02.2021 15.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
08.07.2020 06.07.2020 iný dôvod
17.02.2020 17.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
10.01.2019 10.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
16.01.2018 15.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.02.2021
20.02.2020
23.07.2019
09.01.2019
05.06.2018
22.12.2017
10.08.2017

09.03.2021

09.03.2021