Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Univerzitná nemocnica Bratislava

31 813 861

Príspevková organizácia

Pažítková 4, 82101 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

02.08.2017

Nie je

17592

Oprávnená osoba

JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.

50099175

Panenská 5, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
MUDr. Renáta Vandriaková MPH.

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2018

02.01.2018

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020