Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

17592

02.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 06.02.2020
21.12.2018 - 05.02.2020
23.02.2018 - 05.02.2020
15.11.2017 - 22.02.2018
02.08.2017 - 05.02.2020
02.08.2017 - 05.02.2020
02.08.2017 - 05.02.2020
02.08.2017 - 05.02.2020
02.08.2017 - 05.02.2020
02.08.2017 - 20.12.2018
02.08.2017 - 20.12.2018
02.08.2017 - 14.11.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 06.02.2020 MUDr. Renáta Vandriaková MPH.

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
03.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
05.02.2020
08.04.2019
20.12.2018
22.02.2018
14.11.2017
01.08.2017

15.07.2020

15.07.2020