Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

17592

02.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.12.2018
Od 23.02.2018
15.11.2017 - 22.02.2018
Od 02.08.2017
Od 02.08.2017
Od 02.08.2017
Od 02.08.2017
Od 02.08.2017
02.08.2017 - 20.12.2018
02.08.2017 - 20.12.2018
02.08.2017 - 14.11.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
03.01.2018 02.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
08.04.2019
20.12.2018
22.02.2018
14.11.2017
01.08.2017

19.11.2019

20.11.2019