Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.

36703176

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava, Slovenská republika

01.08.2017

Nie je

17370

Oprávnená osoba

JUDr. Róbert Spál

42165253

Paulínska 24, 91701 Trnava, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
PhDr. Peter Náhlik PhD.

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.01.2020

31.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020