Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

17370

01.08.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 01.08.2017
Od 01.08.2017
Od 01.08.2017
Od 01.08.2017
Od 01.08.2017
Od 01.08.2017
01.08.2017 - 15.02.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 01.08.2017 PhDr. Peter Náhlik PhD.

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
31.01.2020 31.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
29.01.2019 07.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
15.02.2018
31.07.2017

25.09.2020

26.09.2020