Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

GEOTERM KOŠICE, a.s.

36210137

Akciová spoločnosť

Moldavská 12, 040 11 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika

19.07.2017

Nie je

15779

Oprávnená osoba

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

36862711

Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.02.2020

20.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020