Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

15779

19.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 19.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
19.07.2017 - 04.10.2019 Ing. Milan Hargaš
19.07.2017 - 04.10.2019 Pierre Poncik M.Sc.
19.07.2017 - 04.10.2019 Ing. Ján Szalay
27.09.2017 - 04.10.2019 Ing. Ján Valko
27.09.2017 - 04.10.2019 Ing. Rudolf Slezák
19.07.2017 - 26.09.2017 Ing. Štefan Šabík
19.07.2017 - 26.09.2017 Mgr. Ivana Zelizňáková

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
18.08.2020 18.08.2020 iný dôvod
20.02.2020 20.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.08.2019 15.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
29.03.2019 28.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
09.03.2018 08.03.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
04.10.2019
26.09.2017
18.07.2017

19.01.2021

19.01.2021