Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Terraprojekt a.s.

31398570

Akciová spoločnosť

Podunajská 24, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, Slovenská republika

14.07.2017

Nie je

15385

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.

36663051

Gogoľova 18, 852 02 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.01.2020

01.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020