Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

15385

14.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.07.2017
Od 14.07.2017
Od 14.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
17.09.2020 17.09.2020 iný dôvod
03.01.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.07.2017

25.09.2020

26.09.2020