Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SPP Infrastructure, a.s.

47228709

Akciová spoločnosť

Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

11.07.2017

Nie je

14802

Oprávnená osoba

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

36862711

Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.08.2019

15.08.2019

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

12.12.2019

12.12.2019