Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14802

11.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 11.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 17.10.2020 Ing. Ľuboš Lopatka PhD.
Od 17.10.2020 Ing. Milan Urban
28.02.2020 - 16.10.2020 JUDr. Alexander Sako
28.02.2020 - 16.10.2020 JUDr. Marián Valko
11.07.2017 - 02.10.2019 Ing. Milan Hargaš
11.07.2017 - 02.10.2019 Pierre Poncik M.Sc.
11.07.2017 - 02.10.2019 Ing. Ján Szalay
27.09.2017 - 02.10.2019 Ing. Ján Valko
27.09.2017 - 02.10.2019 Ing. Rudolf Slezák
11.07.2017 - 26.09.2017 Ing. Štefan Šabík
11.07.2017 - 26.09.2017 Mgr. Ivana Zelizňáková

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
19.02.2021 19.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
18.08.2020 18.08.2020 iný dôvod
22.03.2020 20.03.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.08.2019 15.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
29.03.2019 28.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
08.03.2018 08.03.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
16.10.2020
27.02.2020
02.10.2019
26.09.2017
10.07.2017

17.04.2021

18.04.2021