Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Centrum pre vedu a výskum, s. r. o.

36856738

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kalná nad Hronom časť Mochovce 6, 93532 Kalná nad Hronom, Slovenská republika

04.07.2017

Nie je

14320

Oprávnená osoba

REVICKÝ a partneri s. r. o.

36863882

Krčméryho 16, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

03.07.2020

03.07.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

15.07.2020

15.07.2020