Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

14320

04.07.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 04.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.06.2019 28.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2018 29.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
03.07.2017

23.10.2019

23.10.2019