Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AQUA ENERGY GYŇOV, s.r.o.

36671380

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

06.06.2017

Nie je

12862

Oprávnená osoba

SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o.

36862711

Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.02.2021

25.02.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.07.2021

25.07.2021