Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

12862

06.06.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 17.09.2020
Od 17.09.2020
02.03.2019 - 16.09.2020
02.03.2019 - 16.09.2020
12.12.2018 - 01.03.2019
06.06.2017 - 11.12.2018

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.01.2020 30.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
22.01.2019 22.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2018 23.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
16.09.2020
01.03.2019
11.12.2018
05.06.2017

19.01.2021

19.01.2021