Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

LeasePlan Slovakia, s. r. o.

44558970

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ševčenkova 34, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

10.05.2017

Nie je

11996

Oprávnená osoba

BOHUNICKÝ & Co. s.r.o.

47876034

Lermontovova 16, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.01.2021

26.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

11.05.2021

11.05.2021