Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11996

10.05.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.07.2019
16.02.2019 - 25.07.2019
Od 10.05.2017
10.05.2017 - 23.01.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
27.01.2021 26.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
15.06.2020 15.06.2020 iný dôvod
31.01.2020 28.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
19.01.2018 18.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.07.2019
15.02.2019
23.01.2019
09.05.2017

17.04.2021

18.04.2021