Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

NTC Košice, a. s.

50152742

Akciová spoločnosť

Príkopova 11736/6, 83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

05.05.2017

Nie je

11942

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.

36854531

Cintorínska 22, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Mgr. Marcel Gibóda
Mgr. Marcel Vrchota
Ing. Erich Blanár
PhDr. Patrik Kohut

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.02.2024

22.02.2024

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

24.02.2024

25.02.2024