Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

11942

05.05.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 05.07.2022
Od 07.09.2019
Od 05.05.2017
05.05.2017 - 26.02.2021
05.05.2017 - 06.09.2019

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 07.09.2019 Mgr. Marcel Gibóda
Od 07.09.2019 Mgr. Marcel Vrchota
Od 07.09.2019 Ing. Erich Blanár
Od 05.07.2022 PhDr. Patrik Kohut
07.09.2019 - 04.07.2022 Bc. Dominik Karaffa
05.05.2017 - 06.09.2019 Ing. Ján Jakubov
05.05.2017 - 06.09.2019 MUDr. Renáta Lenártová PhD.
05.05.2017 - 06.09.2019 Ing. Lucia Iľaščíková PhD.
05.05.2017 - 07.02.2019 Ing. RNDr. Emil Petrvalský CSc.

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
23.02.2022 23.02.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
30.06.2021 30.06.2021 iný dôvod
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
27.02.2020 27.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
19.01.2018 18.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
06.11.2017 26.10.2017 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
04.07.2022
26.02.2021
06.09.2019
07.02.2019
04.05.2017

25.11.2022

26.11.2022