Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ARTRA s.r.o.

31594689

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Nám. Slobody 846/69, 97247 Oslany, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

1185

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.07.2021

30.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022