Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

1185

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 05.08.2017
01.02.2017 - 04.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
10.09.2020 10.09.2020 iný dôvod
08.02.2020 08.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
16.01.2019 15.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
16.01.2018 15.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
27.05.2020
14.01.2019
08.12.2017
04.08.2017

24.11.2020

25.11.2020