Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9924

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 24.09.2020
03.03.2020 - 23.09.2020
Od 19.02.2019
20.04.2018 - 02.03.2020
28.07.2017 - 18.02.2019
28.07.2017 - 19.04.2018
01.02.2017 - 27.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
24.09.2020 24.09.2020 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.03.2020 17.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
03.12.2019 02.12.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
20.02.2019 29.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
14.12.2018 13.12.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
07.01.2018 06.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
23.09.2020
02.03.2020
18.02.2019
19.04.2018
27.07.2017

19.01.2021

19.01.2021