Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9659

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 11.07.2020
14.05.2020 - 10.07.2020
11.12.2019 - 13.05.2020
22.06.2018 - 10.12.2019
22.06.2018 - 10.12.2019
22.06.2018 - 10.12.2019
22.06.2018 - 10.12.2019
22.06.2018 - 10.12.2019
22.06.2018 - 10.12.2019
22.06.2018 - 10.12.2019
22.06.2018 - 10.12.2019
22.06.2018 - 10.12.2019
22.06.2018 - 26.04.2019
15.05.2018 - 21.06.2018
15.05.2018 - 21.06.2018
15.05.2018 - 21.06.2018
15.05.2018 - 21.06.2018
15.05.2018 - 21.06.2018
15.05.2018 - 21.06.2018
15.05.2018 - 21.06.2018
15.05.2018 - 21.06.2018
15.05.2018 - 21.06.2018
15.05.2018 - 21.06.2018
26.01.2018 - 14.05.2018
24.11.2017 - 14.05.2018
16.11.2017 - 14.05.2018
16.11.2017 - 14.05.2018
04.08.2017 - 14.05.2018
04.08.2017 - 14.05.2018
05.05.2017 - 14.05.2018
05.05.2017 - 14.05.2018
05.05.2017 - 14.05.2018
05.05.2017 - 14.05.2018
05.05.2017 - 14.05.2018
05.05.2017 - 23.11.2017
05.05.2017 - 23.11.2017
05.05.2017 - 15.11.2017
05.05.2017 - 15.11.2017
05.05.2017 - 15.11.2017
05.05.2017 - 03.08.2017
05.05.2017 - 03.08.2017
05.05.2017 - 03.08.2017
01.02.2017 - 04.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 11.07.2020 Ing. Martin Nosáľ
14.05.2020 - 10.07.2020 Ing. Rastislav Primus
05.05.2017 - 13.05.2020 Ing. Blažej Zaujec

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
05.02.2020 05.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
24.01.2019 24.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
18.01.2018 18.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
10.07.2020
13.05.2020
10.12.2019
26.04.2019
21.06.2018
14.05.2018
25.01.2018
23.11.2017
15.11.2017
03.08.2017
04.05.2017

15.07.2020

15.07.2020