Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9613

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.02.2020
Od 28.02.2019
Od 28.02.2019
Od 05.08.2017
Od 05.08.2017
Od 05.08.2017
Od 05.08.2017
05.08.2017 - 01.02.2021
05.08.2017 - 13.02.2020
05.08.2017 - 27.02.2019
05.08.2017 - 27.02.2019
01.02.2017 - 04.08.2017
01.02.2017 - 04.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 05.08.2017 Ing. Ján Mokoš
Od 05.08.2017 Pavel Schlaffer
Od 28.02.2019 Juraj Husovský
Od 28.02.2019 Mgr. Darina Jatiová
05.08.2017 - 27.02.2019 Milan Manik
05.08.2017 - 27.02.2019 Michal Hanč BSBA

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
16.09.2019 16.09.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
08.01.2018 08.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
01.02.2021
13.02.2020
27.02.2019
04.08.2017

05.03.2021

05.03.2021